۱۳۹۰ بهمن ۳۰, یکشنبه

چرا تبلیغات مجاهدین اثر معکوس دارد؟

تبلیغات مجاهدین نه تنها کسی را با ایشان همراه نمی کند، بلکه به نوع خود سبب منزوی تر شدن این گروه می شود. ذیلا بطور خلاصه می توان به مثال های زیر توجه کرد:

1- پا فشاری گروه مجاهدین به "رهبری فردی" که برداشتی همانند ولایت فقیه است

2- دگم و فناتیک بودن هواداران در بحث و گفتگو

3- افراط گرایی مذهبی

4- عدم بازگشت و پافشاری بر اشتباهات گذشته

6- قربانی کردن اعضا ( خودسوزی و شهید دادن ) برای اهداف تبلیغاتی


هیچ نظری موجود نیست: