۱۳۹۲ فروردین ۱۲, دوشنبه

پارادوکس مضحک رجوی ها

مرحوم احمد صدر حاج سید جوادی از آن آدم هایی بود که بر سر اصولی که به آن ها معتقد بود ماند و جنگید. 

یکی از موضوعاتی که آقای سید جوادی همواره بر آن پای می فشرد مسئله ی نقض حقوق بشر در پادگان اشرف و یاری رساندن به وضعیت آدمهای مفلوک و گرفتار در آن قلعه ی قرون وسطایی بود. به همین دلیل هم همواره ( بصورت علنی و غیر علنی) هدف فحاشی ها و نفرینِ قمر خانم ِ اشرف قرار داشت. 

یکی از برادر زاده های مرحوم صدر بنام شهرزاد در تشکیلات رجوی است و به یمن اعتقاد و ذوب شدگی در رهبر عالی مقام صاحب منصب هم شده است. بخاطر دارم که در اوایل دهه هفتاد (خورشیدی) همین شهرزاد خانم که تصویرش را می بینید، از
جانب رجوی مامور شد علیه عموی خود فحاشی کند ( تا دلِ رهبر عقیدتی شاد شود، وگرنه این حرفها تاثیری در مرحوم سید جوادی نداشت) اما مسخره این بود که صاحب منصبِ رجوی به احمد صدر لقبِ عمو جان فرو مایه داده بود! چرا که سید جوادی می گفت و می نوشت که رجوی چطور از این مفلوک های گرفتار در اشرف سوء استفاده می کند. 
توضیح اینکه مجاهد های رجوی در ماست مالی ید طولایی دارند و این موضوع را از روی سایت هایشان حذف کرده اند. گرچه این موضوع از یاد ها نخواهد رفت. 


حالا عفریته ی زندان بان ( مریم رجوی ) برای درگذشت احمد صدر بیانیه می دهد. خانم قجر... ننگ با رنگ پاک نمی شود. 


گرچه ننگین نامه های رجوی در توهین به مرحوم احمد صدر از روی سایت های این گروهِ وطن فروش برداشته شده است، اما می توانید در همین مورد مطالب و نقد های زیر را مطالعه کنید:


شهرزاد و سرنوشت
1- احمد صدر حاج سيد جوادي در گذشت
پهلوان زنده را عشق است


هیچ نظری موجود نیست: