۱۳۹۲ آبان ۱۵, چهارشنبه

اسناد مجاهدین، فرقه گرایی و نقض حقوق بشر

اسنادی که گروه مجاهدین از اعضا و بر علیه اعضای خود منتشر می کند گواهی واضح بر فرقه گرایی، نقض حقوق بشر و غیر دموکراتیک بودن مجاهدین ِ رجوی است.

این اسناد در خارج از چرخه ی بسته و بن بست مجاهدین، مفهوم دیگری می یابد و دستگاه منگول تبلیغاتی مجاهدین خود ماهیت عقب مانده ی خود را به نمایش می گذارد.


این سند که در وبسایت رسمی فرقه ی رجوی منتظر شده، از نوع اسناد چاپی است که همه ی اعضا موظفند نام خود را در آن نوشته و امضا کنند. 


"سوگند می خورم تا آخرین نفس و تا آخرین قطره ی خونم نسبت به آرمانهای ایدئولوژیکی، خط مشی و ضوابط تشکیلاتی مجاهدین وفادار بمانم.

آنچه از این متن می توان برداشت نمود اینهاست:
1- افراد گزینه ی جدایی ندارند. تا آخرین نفس باید زیر بیرق (رجوی) بمانند. 
2- آنها مکلفند در صورت لزوم خود را به مرگ بسپرند. 
3- آرمانهای ایدئولوژیک و... مجاهدین از جان انسانها واجب تر هستند. 
4- هر فرد با سوگند نفس و خون، جان خویش را در اختیار بازی رهبران سازمان قرار می دهد. 

فرقه بودن و مافیایی بودن گروه رجوی چیزی نیست که از دید ایرانیان پنهان باشد. نکته در اینجاست که باید به حال افراد مفلوک و بدبختی که در کمپ لیبرتی اسیر این سازمان هستند ترحم کرد. این ها توسط رجوی کاملا از عزت انسانی خود زائل شده و تبدیل شده اند به موجودااتی واخورده و افسرده که نیازمند کمک های روانپزشکی هستند. 


هیچ نظری موجود نیست: