۱۳۹۱ مرداد ۳۰, دوشنبه

دستگیری عضو ارشد مجاهدین توسط دولت عراق و عدم تکذیب آن از سوی رجوی هاپس از گذشت چند روز از خبر مربوط به دستگیری عضو ارشد گروه رجوی بنام آقای محمد اقبال، رسانه های وابسته به این گروه هیچ تایید یا تکذیبی را در مورد اصل این خبر منتشر نکرده اند. این امر با توجه به سابقه گروه رجوی و عملکرد تبلیغاتی آن نشان از صحت خبر دارد. 


پیشتر دولت عراق و منابع مستقل  در موارد متعددی اعلام کرده بودند که برخی اعضای مجاهدین در عراق نه تنها بر علیه امنیت و ثبات این کشور توطئه چینی می کنند بلکه با عناصر تروریست همچون گروه های سلفی، پسمانده های حزب بعث صدام و القاعده نیز در ارتباط هستند. 

نخست‎وزیر عراق مجاهدین خلق را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم نمود 

مترجم مسعود رجوی اسامی حامیان سازمان تروریستی مجاهدین در عراق فاش نمود

همکاری مجاهدین و سرکرده‌های بعثی بازگشته از سوریه به عراق


بنظر می رسد این بار دستگاه های امنیتی و قضایی دولت عراق بخوبی قانع شده اند که محمد اقبال از حلقه های ارتباطی و صحنه گردانان چنین ارتباطاتی است. این امر ( ارتباط با تروریست ها) می تواند جرم سنگینی برای اعضای دستگیر شده گروه رجوی باشد. 
طبق گزارشات و بررسی های تیم مجاهدین مانیتور، محمد اقبال حتا پیش از سقوط صدام از اعضای بخش روابط سازمان مجاهدین بوده است و به دلیل تسلط به زبان عربی به این سمت گمارده شده بود. همسر وی نیز اعضای سازمان مجاهدین است و فرزندش احسان اقبال در سال 1999 از آلمان فریفته شده و به عراق برده شد. احسان یکی از آوازه خوانان در رسانه های تبلیغی گروه رجوی است. 
مجاهدین مانیتور ضمن پافشاری بر اجرای قانون، از دولت عراق درخواست می کند کمک های روانپزشکی و انسانی در اختیار این اعضای مجاهدین قرار دهند. صرف اجبار به اقامت در پادگان بسته اشرف و تحت شرایط فرقه ای حاکم بر آن برای سالیان متمادی، لزوم رسیدگی های روانپزشکی به این افراد را ایجاب می کند. 

هیچ نظری موجود نیست: