۱۳۹۱ دی ۱۸, دوشنبه

منبع اطلاعاتی پنتاگون در حال بوق زدن برای مریم رجوی

تصاویر کاملا گویا هستند. خاخام دانیل زوکر، منبع اطلاعاتی پنتاگونیست ها! که می گوید جدا شدگان از مجاهدین مزدور و وابسته به جمهوری اسلامی هستند.
همانطور که مشاهده می شود، منبع اطلاعاتی در حضور مریم رجوی در حال نواختن بوق برای وی است. 


مجاهدین مانیتور ناکید می کند مجاهدین رجوی یک گروه منفور و مطرود و بدون ریشه هستند که در تلاش برای رسیدن به قدرت و با علم بر ناتوانی و بی ریشه بودنشان، بر طبل جنگ می کوبند تا بلکه بتوانند در خرابه های تهران رژه بروند. 

هیچ نظری موجود نیست: